• krukmakeri hemjord
  • smargas
  • museet
  • matmarknad
  • cafe
  • ander
  • badhuset
  • cupcakes
  • tulpan

Mer om vår verksamhet

 

Omtänksamma Kristinehamn är från och med den 1 januari, 2016 en ideell förening. Omtänksamma Kristinehamn ägs av medlemmarna, dvs. handlare, restauranger, övrig näring samt fastighetsägare. Kristinehamns kommun stöttar vårt arbete för ett trevligare och mer levande centrum genom ett verksamhetsbidrag på 500.000:- årligen.

Events/Aktiviteter har som syfte att skapa trevliga aktiviteter för Kristinehamnarna och besökare till centrum för att underlätta för våra medlemmar att göra bra affärer och skapa en trevligare stad.

CupCakekalas

Vi jobbar med att främja utvecklingen av handelns roll i centrum
Genom att:

– Erbjuda medlemmar möjlighet att annonsera till medlemspriser
– Sprida information och skapa ett starkt nätverk bland våra medlemmar
– Tillsammans med Handelsarbetsgruppen samordna och informera om öppettiderna i centrum
– Erbjuda utbildningspaket åt våra medlemmar för ökad kunskap och stärka deras konkurrenskraft
– Vara behjälpliga vid nyetableringar

Aktivt påverka Kristinehamn kommuns utvecklingsfrågor
Genom:

– Aktivt lobbyarbete i alla centrumfrågor
– Att vara initiativtagare av upprätthållandet av kommunala eventuella kvalitetsprogram
– Att initiera processer gällande centrums utveckling

 KCC

 Knapp konstmuseet

 Knapp turist

 Knapp sannabadet